Contributie

Er wordt 4 keer per jaar een vast bedrag geincasseerd, te weten:
 

Competitie en trainend.                             € 40,00

Wel competitie niet trainend.                     € 35,65

Recreanten                                                € 23,75

Deze bedragen zijn inclusief bondsgeld en shirthuur.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Opzeggen kan 2 keer per seizoen en wel voor 1 januari en voor 1 juli.

Het bestuur

Ab Winterink          

Rineke Slump         

Frans vd Have         

Anja vd Berg           


 

Technische commissie

Bob Faber                 

Peter Boelens.         

Marian Fikkenscher 

Harm Supèr


 

Contact personen

Harm Supèr 

Sipke Tjerkstra

Edwin

Voorzitter

Secretaris

Lid 

Penningmeester


 

Voorzitter 

Wedstrijd secretariaat  

Secretaris 

Scheidsrechter coördinatie 


 

Herencoördinator 

Recreanten contactpersoon 

Website beheerder

W

Trainingstijden

Op maandag in gymzaal de Lijster aan de Lijsterbesstraat:

Recreanten:       20:00 - 21:30 u


Op donderdag in de Bosbadhal :

Dames 1:          20:15 - 21:45 u